Dzisiaj jest Poniedziałek, 27 czerwca 2016

Mapa witryny | Kontakt

Wola Baranowska

Wyszukiwarka:

Google

Firefox 4

Chrome

Reklama

Gmina Baranów Sandomierski

Wola Baranowska znajduje się w gminie Baranów Sandomierski i powiecie Tarnobrzeskim. Gmina ma charakter rolniczo przemysłowy, działa na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski położone są w dolinie Wisły na jej prawym brzegu w północnej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy liczy 122,7 km2 i zamieszkuje ją 12 396 mieszkańców (dane z roku 1998). Gmina obejmuje sołectwa: Dąbrowicę, Durdy, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Knapy, Siedleszczany, Skopanie, Skopanie - Osiedle, Suchorzów, Ślęzaki, Kaczaki, Wolę Baranowską i miasto Baranów Sandomierski, które jest siedzibą gminy.

Większą część powierzchni gminy zajmują użytki rolne (około 60%), następnie lasy i zadrzewienia (około 21%), i pozostałe tereny (około 19%) Na terenie gminy krzyżują się drogi regionalne nr 872 oraz nr 985. Oprócz tego w pobliżu Baranowa przebiega linia kolejowa z Dębicy do Stalowej Woli. W roku 1579 wzniesiony został renesansowy zamek który zachował się w całości do dziś i stanowi jedną z najpiękniejszych i najznamienitszych rezydencji epoki Odrodzenia w Polsce.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z roku 1135. Prawa miejskie Baranów uzyskał w 1354 r. z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Miasto rozwijało się głównie dzięki handlowi zbożem. W końcu XVI wieku w Baranowie Sandomierskim zaczęło rozwijać się rzemiosło, szczególnie sukiennictwo, kuśnierstwo oraz szewstwo. Baranów Sandomierski przestał być miastem na okres trzydziestu ośmiu lat od 1896 r., do 1934 r. Przed II wojną światową Rada Miasta nadała honorowe obywatelstwo: Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, Ignacemu Mościckiemu i marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu.

Podczas wojny Niemcy wysiedlili z Baranowa wszystkich Żydów. W tym okresie na zamku znajdował się niemiecki Zarząd Powierniczy. W lipcu 1944 roku wojska radzieckie sforsowały Wisłę tworząc przyczółek na lewej stronie, tzw. "Przyczółek Baranowski".

Po wojnie przeprowadzono reformę rolną, w wyniku której zamek i ziemia przeszły na skarb państwa. Okres powojenny, to systematyczny rozwój miasta, którego rozkwit przypadł na lata 70 dwudziestego wieku.

Mapa witryny | Kontakt