Jak obliczyć dochód netto

Prowadząc przedsiębiorstwo lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością musimy liczyć się z koniecznością uiszczania co miesiąc pewnych opłat związanych z działalnością i uzyskiwaniem przychodu. Wiedza ta pozwoli nam na ograniczenie ich wielkości i lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedłoży się na efektywniejsze i jaśniejsze cele i sprawi, że firma spójnie funkcjonować będzie przez wiele przyszłych lat.

Czy jest przychód?

Jak obliczyć dochód nettoPierwszym podstawowym pojęcie związanym z własną działalnością gospodarczą jest przychód. Z definicji jest to korzyść majątkowa i jest ona głównym celem firmy. Przychodem staje się sprzedaż dóbr i usług bezpośrednio powiązanych z działalnością spółki. Każdy przychód musi zostać zewidencjonowany i przedstawiony w postaci odpowiedniego prawnie dokumentu, np. faktury VAT.

Jednak, by móc uzyskiwać przychody, konieczne jest ponoszenie kosztów, czyli wydatków. W księgach rachunkowych kosztami, które powiązane zostają z przychodami oraz wpływają na ich wielkość lub zabezpieczają je, są tzw. koszty uzyskania przychodów. Mogą one być bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze spółką. Do kosztów bezpośrednich zaliczymy np. wydatki na materiały czy towary, do tych pośrednich koszty, które na pierwszy rzut oka nie są ściśle powiązane z firmą, np. koszty obsługi biura księgowego. Wielkość ponoszonych kosztów w ciągu danego okresu obrachunkowego, najczęściej jednego miesiąca, wpływa na uzyskiwany dochód. Dochód jest bowiem różnicą pomiędzy zyskami przedsiębiorstwa, czyli przychodami, a kosztami ich uzyskania. W taki sposób przedsiębiorca może zobaczyć ile tak naprawdę zarobił na czysto i jakie są jego zyski.

Jak obliczyć dochód netto?

Niestety dochód obliczony na podstawie powyższego jest dochodem brutto, czyli dochodem, który według polskiego prawa podlega opodatkowaniu. Powstaje więc pytanie – jak obliczyć dochód netto. W zależności od wybranej stawki podatkowej należy od dochodu brutto obliczyć wysokość podatku i odjąć ją. Najczęściej stosowanymi formami opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy w wysokości 19%. Dopiero wtedy uzyskujemy dochód netto czyli dochód powstały po odliczeniu opodatkowania.

Należy pamiętać, że podatek ten liczony jest jedynie od zysków. Gdy więc przedsiębiorca ponosił będzie stratę albo jego zysk wyniesie równo zero, wówczas nie ma konieczności obliczania wysokości podatku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here